NAWIGACJA
POLECAMY
Częste pytania (FAQ)
Postanowiliśmy otworzyć ten dział, gdyż często spotykamy się z tymi samymi pytaniami. Mam takie przeczucie, że ten dział będzie się rozrastał :)
Jeśli chcesz zadać pytanie, pisz do nas!
 


 


 

Pytanie: Zielonoświątkowa Wielkanoc.
Mam pytanie dotyczące świąt u Zielonoświątkowców. Mam znajomego, który do nich należy. Zapytany jakie mają święta odpowiedział, że nie obchodzą Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych, typu Wszystkich Świętych, że mają tylko Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i Zesłanie Ducha Świętego. Krążąc jednak po różnych stronach zborów dowiaduje się czegoś innego. Ktoś tu nawet zadał pytanie, jak wygląda zielonoświątkowa wigilia. Gdy my zaprosiliśmy naszego znajomego na wigilię, odmówił podzielenia się opłatkiem, bo "nie obchodzą świąt". Wiem, dlaczego niektórych uroczystości nie świętują, ale czy do nich należą też Boże Narodzenie i Wielkanoc? Jakoś nie potrafię tego zrozumieć... Proszę o odpowiedź na moje pytanie i dziękuję.
Odpowiedź: Zielonoświątkowcy (jak i inni ewangelikalni chrześcijanie) starają się, by święta te były szczególnym czasem wspominania sensu i celu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W wielu zborach odbywają się Wielkopiątkowe nabożeństwa z Wieczerzą Pańską, w niedziele Wielkanocną nabożeństwa mają szczególnie uroczysty charakter, a wcześniej wierni zasiądą w swoich domach do świątecznego śniadania. Wierni Kościoła Zielonoświątkowego w RP (na podstawie ustawy) mają prawo do zwolnienia od pracy i nauki, między innymi w Wielki Piątek (a także Wniebowstąpienie Pańskie i drugi dzień Pięćdziesiątnicy).
 
Rozmówcy zaś zapewne chodziło o tradycje związane ze świętami. I tak; w  kaplicach nie buduje się grobu Pańskiego, nie ma tradycji święcenia pokarmów w kościołach (poświęcamy je zawsze modlitwą przed ich spożyciem, dziękując za nie Bogu). Generalnie rzecz ujmując, nacisk położony jest na istotę świąt z pominięciem niektórych katolickich zwyczajów w naszym kraju (dotyczy to także świąt Bożego Narodzenia).
 
W przypadku chrześcijaństwa zielonoświątkowego musimy pamiętać o pewnej autonomii Zborów (kościołów lokalnych), mogą się w związku z tym pojawiać pewne różnice w podejściu do form świętowania i stąd wynikające czasem nieporozumienia. Osobiście nie wyobrażam sobie bym mógł urazić rodzinę u której będę gościł w te święta odmawiając "podzielenia się jajkiem" :). Podaje również link do życzeń biskupa Kościoła Zielonoświątkowego z okazji świąt Wielkiej Nocy.
 
Korzystając z okazji pragnę złożyć pytającemu i wszystkim czytelnikom serwisu EAI zielonoświątkowe życzenia wielkanocne. Niech zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa wnosi w nasze codzienne życie pokój i miłość. Niech nadzieja zmartwychwstania umacnia naszą wiarę. A zmartwychwstały Pan niech obdarza nas swą miłością każdego dnia.
darq
Pytanie powyższe wraz z odpowiedzią pochodzi z EAI. Oryginalna odpowiedź znajduje się pod tym linkiem. - Wielkanoc 2008

 

Pytanie: Dlaczego wasi duchowni mają żony?
Odpowiedź: Rozpocznijmy od tego, iż celibat (bezżeństwo) jest darem (charyzmatem) pochodzącym od Boga. Nie jest zaś w żadnej mierze obowiązkiem. Bóg obdarza swym darem, tych, których sam wybiera.
Pismo Święte nie nakłada na nikogo obowiązku celibatu. Dotyczy to także powołanych do służby mężczyzn. Co więcej w Piśmie Świętym czytamy:
"Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?" - 1 List do Tymoteusza 3:1b-5(BT)
Widzimy, że osoba powołana na urząd w Kościele (tu biskup) nie tylko może mieć rodzinę, ale nawet jest to wskazane.
W całym protestanckim chrześcijaństwie duchowni mogą więc zakładać rodziny i cieszyć się błogosławieństwem jakim dla mężczyzny jest wspaniała żona i dzieci.
Dodajmy, że także w Kościele Anglikańskim nie ma obowiazkowego celibatu. Ciekawie przedstawia się takze sytuacja w kościołach prawosławnych gdzie duchowni w parafiach mają rodziny. Wyższe zaś urzędy kościelne zarezerwowane są jednak dla mnichów. Jak więc widzimy jedynie Kościół rzymskokatolicki wymaga od wszystkich swoich duchownych celibatu (choć i tu istnieją wyjątki).
darq

 

Pytanie: Czy zielonoświątkowcy wierzą w Marię?
Odpowiedź: Zacznijmy od tego, że pytanie jest nieprecyzyjne. Bo dlaczego chrześcijanie opierający swą wiarę na Piśmie Świętym, nie mieliby wierzyć, że Maria istniała? Co więcej wierzymy, iż Jezus "począł się z Ducha Świętego, narodził z MariiPanny". Ale rozumiem, że pytającemu chodziło raczej o to, czy wierni Kościoła Zielonoświątkowego uznają kult Marii (w skrócie: czy się modlą do Marii)?
Co do kultu maryjnego, więc:
Pismo Święte zakazuje się modlić do świętych; nikt, żaden święty, poza Trójjedynym Bogiem nie może być adresatem religijnego kultu. Dotyczy to także matki Jezusa, Marii. Mamy głęboki szacunek do Marii, "błogosławionej miedzy niewiastami". Jednak na podstawie Ewangelii musimy stwierdzić, iż nie była ona bez grzechu. Maria została "łaską obdarzona", a więc sama łask nie udziela. Co więcej nazywa Boga swoim Zbawicielem. Pismo powiada również, że jest jeden pośrednik miedzy Bogiem, a ludźmi. Jest nim Chrystus Pan.
Tak jak cały protestantyzm, tak i zielonoświątkowcy nie modlą się do Marii (ani innych świętych), nie oddają jej religijnej czci, nie śpiewają ku jej chwale, byłoby to sprzeczne z Bożym objawieniem danym nam w Piśmie Świętym.
darq
Odpowiadając na powyższe pytanie posłużyłem się tekstem autorstwa Edwarda Czajko, pochodzącym z książki "Miniatury Egzegetyczne",
Instytut im. T.B. Barratta, W-wa 2001.

 

Pytanie: Czy zielonoświątkowcy obchodzą święta Bożego Narodzenia?
Odpowiedź: Tak. Jednak co warte podkreślenia, bo o to często chodzi pytającym, że zwyczaje świąteczne są uzależnione od regionalnych tradycji w naszym kraju i specyfiki Zboru. Zazwyczaj święta wyglądają tradycyjnie - przygotowuje się wigilijną kolację, jest czas na modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Są życzenia świąteczne, prezenty i kolędowanie. Staramy się, by święta były czasem przeżywania Boga i by przedświąteczna bieganina nie zatarła sensu świąt.
darq

 

Pytanie: Czy w Kościele Zielonoświątkowym są pastorzy czy księża? - Pankracy
Odpowiedź: Pastor to określenie funkcji w kosciele, to odpowiednik katolickiego czy ewangelickiego proboszcza. Ksiądz zaś to zwyczajowe określenie każdego duchownego, w KZ niezbyt czesto używane wśrod wiernych, choć w oficjalnych pismach czy drukach (np. legitymacja duchownego) stosowane.
Dodam od siebie, że nie wszyscy duchowni muszą być pastorami - darq
Adam Ciućka
(pytanie i odpowiedź pochodzi z portalu ekumenizm.pl, pozwoliłem sobie to wykorzystać, bo musiałbym dać tą samą odpowiedź, a nie wiedzę sensu w jej przeredagowywania - darq.

 

MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.