logo kZ

Zbór "Pojednanie"
Kościół Zielonoświątkowy
Międzyrzec Podlaski


Niedzielne nabożeństwo - 27 stycznia 2008 r.

 
Gościnnie kazaniem usłużył diakon Tomasz Chilimoniuk z Terespola.
Kazanie oparte na fragmencie ewangelii wg. Łukasza 9;51-56, noisło tytuł "Czy wiemy jakiego jesteśmy ducha?"| Zbór "Pojednanie", KZ w M-c Podl | zbor@pojednanie.kz.pl |