NAWIGACJA
POLECAMY
NASZA HISTORIA
Kim byłby człowiek bez swej historii?
Żeby lepiej nas poznać poznaj naszą historię.
 
Rys Historyczny
- dr. Edward Czajko
 
Bezpośrednim poprzednikiem ruchu zielonoświątkowego i jednym z jego głównych korzeni, bo były i inne, był ruch uświęceniowy (ang. Holiness Movement), który na swój sposób akcentował sprawę tzw. drugiego błogosławieństwa (ang. second blessing), czyli chrzest w Duchu Świętym. Główny wpływ na ruch uświęceniowy wywarli tacy mężowie Kościoła jak Asa Mahan, Dwight L. Moody, Charles G. Finney, Reuben A. Torrey i inni. Pragnęli oni ożywić wesleyańskie rozumienie dwóch kolejnych i odrębnych przełomowych doświadczeń religijnych w życiu człowieka. Pierwsze z tych doświadczeń religijnych nazywali odrodzeniem (ang. regeneration), a drugie chrztem w Duchu Świętym (ang. baptism with the Holy Spirit). Czynnikiem wyróżniającym ruch zielonoświątkowy zatem - choć nie stanowiącym jego istoty - w odniesieniu do ruchu uświęceniowego, i określającym jego tożsamość jest glossolalia, czyli mówienie innymi językami.
 
Jeśli chodzi o początek ruchu zielonoświątkowego, zwanego dzisiaj klasycznym pentekostalizmem (ang. classical pentecostalism), to powszechnie bierze się pod uwagę dwie daty i dwie miejscowości: Topeka 1901 i Los Angeles 1906. Walter J. Hollenweger mówi, że gdy się rozpatruje zagadnienie początku ruchu zielonoświątkowego z punktu widzenia ideengeschichte (historii idei) [6], to należy wziąć pod uwagę pierwszą datę, i pierwszą miejscowość potraktować jako kolebkę współczesnego ruchu zielonoświątkowego.
czytaj dalej
Kalendarium Zboru „Pojednanie” KZ
(wydarzenia będą uzupełniane i dodawane sukcesywnie)
 
Lipiec 1993 r. - W Międzyrzecu Podl. odbywa się ewangelizacja zorganizowana przez Chrześcijańską Misję Samarytanin (Zbór w Terespolu). Nawraca się grupa osób, w przeważajacej mierze młodzież.
 
Rok 1995 - Dotychczasowe spotkania o charakterze ewangelizacyjnym zmieniaja swój charakter. Rozpoczynają się systematyczne spotkania domowe nakierowane na budowanie wierzących. Pracę prowadzi Zbór w Terespolu.
 
Listopad 1995 r. - W Terespolu przyjmują chrzest wodny kolejne osoby z Międzyrzeca Podl (5 osób).
 
1 października 1995 r. - Zostaje utworzony Punkt Misyjny Kościoła Zielonoświątkowego. Siedziba Punktu to mieszkanie prywatne. Kierownikiem zostaje Leszek Halczuk. Nabożeństwa odbywają się w domach prywatnych.
 
24 lutego 1996 r. - W Międzyrzecu zorganizowany zostaje koncert ewangelizacyjny łódzkiego zespołu „Emmanuel”. Miejsce: klub „Grześ”.
 
24-26 maja 1996 r. - Ewangelizacja wraz z Krajową Misją Namiotową (br. Stanisław Cieślar) i zespołem „Kanaan” z Terespola.
 
Zima 1997 r. - Wynajęcie pomieszczenia (przy ul. Kościelnej) na kaplicę. To pierwsze nabożeństwo w kaplicy prowadził Leszek Halczuk. Podczas nabożeństwa, po raz pierwszy w Międzyrzecu ma miejsce Wieczerza Pańska (Komunia). Słowem Bożym, a takze przy Stole Pańskim usługuje pastor Zabłocki z Terespola.
 
Wakacje 1997 r. - Gościmy w M-c Podl. młodzież z Irlandii - ewangelizacja zorganizowana przy współudziale Szkoły Misyjnej z Gdańska i Zboru terespolskiego.
 
12 lutego 1998 r. - Decyzją Naczelnej Rady Kościoła powołany zostaje do istnienia samodzielny Zbór „Pojednanie” w Międzyrzecu Podlaskim. Pełniącym obowiazki pastora zostaje Leszek Halczuk.
 
22 marca 1998 r. - Nabożeństwo inauguracyjne. Słowem Bożym usługuje prezb. Kazimierz Sosulski (Prezbiter Okręgu Wschodniego).
 
6-16 sierpnia 1998 r. - Pierwsza ewangelizacja zorganizowana całkowicie przez Zbór. Gościnnie usługuje młodzież z Niemiec (Tosted i Hamburg).
 
Styczeń 1999 r. - Powołani zostają Starsi Zboru; br. Zdzisław M. Sylburski i br. Dariusz R. Hapoń.
 
...
 
2001 r. - Zmiana miejsc nabożeństw. Wynajęto salkę od Ochotniczej Straży "Śródmieście", przy ul. Staromiejskiej 19.
 
10 lutego 2002 r. - zostaje ordynowany na diakona Dariusz R. Hapoń (kaznodzieja). Aktu ordynacji dokonali prezbiterzy Władysław Wigłasz, Prezbiter Okręgu Wschodniego KZ w RP i pastor Mirosław Zabłocki (pastor Zboru w Terespolu b/Bugiem).
 
...
 
2003 r.W czerwcu i wrześniu w Zborze międzyrzeckim odbyły się uroczystości chrztu wodnego. Czerwiec to dwie kobiety, a wrzesień małżeństwo. Chrztów udzielał pastor Zboru, diakon Leszek Halczuk. Krótkim Słowem zachęty oraz nauką o chrzcie wodnym usłużył kaznodzieja Zboru, diakon Dariusz Hapoń. Chrzty miały miejsce w okolicach miasta w zbiornikach wodnych, zwanych "żwirownią".
 
listopad 2006 r. - Zakup nieruchomości na Kaplicę Kościoła; działka z drewnianym budynkiem. Rozpoczynają się prace adaptacyjne i remontowe.
 
3 czerwca 2007 r. - Nabożeństwa odprawiane są w nowym miejscu. W budynku przy ul. Lubelskiej 74, który jest remontowany i zaadopowywany na potrzeby Kościoła. Mimo spartańskich warunków niedzielne nabożeństwa odbywaja się bez przeszkód.
 
26 sierpnia 2007 r. - Uroczyste poświęcenie (przez Słowo Boże i modlitwę) Domu Modlitwy (Kaplicy). Aktu dokonał prezb. Władysław Wigłasz (pastor Zboru w Zamościu) - Prezbiter Okręgu Wschodniego Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
 
cdn. ...
 
MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.