NAWIGACJA
POLECAMY
ZAPRASZAMY

Nabożeństwa odbywają się w kaplicy Kościoła:
 
niedziela - godz. 10.30
ul. Lubelska 74
 

 
Spotkania "Małych Grup":
 
W tygodniu, miejsce oraz czas spotkań grup domowych ulega zmianie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Kontakt z liderem liderów: mail
 

 
Kontakt
 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór "Pojednanie"
ul. Lubelska 74
21-560 Międzyrzec Podlaski
WWW: http://pojednanie.kz.pl
 

 
Adres do korespondencji:
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór "Pojednanie"
Skr. Poczt. 65
21-560 Międzyrzec Podlaski
e-mail: zbor@pojednanie.kz.pl
 

 
Wpłaty i ofiary na konto:
Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski
KZ Zbór Pojednanie
55803900060000009415760001

JAK TRAFIĆ?
Od sierpnia 2007 r., Kościół Zielonoświątkowy, Zbór "Pojednanie" w Międzyrzecu ma swoją Kaplicę (Dom Modlitwy) przy ul. Lubelskiej 74.
Poniżej zamieszczamy zdjęcie budynku (zdjęcie zrobione od ul. Narutowicza).
kaplica

 
Zamieszczamy również schematyczną mapkę okolicy, na której zaznaczona jest kaplica Zboru, a także najbliższy parking (oddalony od kaplicy ok 120m(?), wjazd od ulicy Listopadowej).

 
gdzie

 
MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.