NAWIGACJA
POLECAMY
NAUCZANIE
I trwali w nauce apostolskiej... .
[Dz.Ap. 2,42]

 
Jeśli chcemy poznawać Boga, poznawać Jego Słowo i wzrastać w swym duchowym życiu, potrzebujemy się ciągle uczyć.
Chrześcijaństwo to uczniostwo... .
 
Spis kazań
Polecane książki
Polecane strony

 

W tym miesjcu zamieszczamy spis kazań wygłoszonych w naszym zborze.

 

  Myśl przewodnia miesiąca: ewangelizować zgubionych

 1. "Poszukiwacze zaginionych"
  - Łukasza 15:1-10 - 6 stycznia 2007 - dk. Dariusz R. Hapoń

 2. "Poznali swój grzech"
  - 13 stycznia 2007 - pastor Leszek Halczuk

 3. "Czy wiesz jakiego jesteś ducha?"
  - Łukasza 9;51-56 - 20 stycznia 2007 - dk. Tomasz Chilimoniuk

 4. "brak tytułu"
  - 27 stycznia 2007 - pastor Leszek Halczuk


   

  Myśl przewodnia miesiąca: budować wierzących

 5. "brak tytułu"
  - 3 luty 2007 - pastor Leszek Halczuk

 6. "Sztuka wyborów"
  - Mateusza 25;14-30 - 10 luty 2007 - dk. Dariusz R. Hapoń

 7. "Z czego budujesz swoje życie?"
  - 1 Kor 3;10-15 - 17 luty 2007 - pastor Leszek Halczuk

 8. "Powszechna mobilizacja"
  - fragment - 24 luty 2007 - dk. Dariusz R. Hapoń

  Myśl przewodnia miesiąca: pomagać potrzebującym

 9. "brak tytułu"
  - 2 marca 2007 - pastor Leszek Halczuk

 10. "Odcisk Nieba na Ziemi"
  - Łukasza 24 - 9 marca 2007 - dk. Dariusz R. Hapoń

 11. "t y t u ł"
  - fragment - 16 marca 2007 - pastor Leszek Halczuk

 12. "W królestwie Nadziei nigdy nie ma zimy"
  - Jana 20,19-21,19 - 23 marca 2007 - nabożeństwo wielkanocne - dk. Dariusz R. Hapoń

 13. "Nauczyciel czy Ojciec? Twój wybór opieki nad innymi."
  - 1 Kor 4,15 - 30 marca 2007 - pastor Leszek Halczuk


 
 
Tutaj możesz zapoznać się z kazaniami wygłoszonymi w latach ubiegłych.
- rok 2007
- rok 2006
- rok 2005
 
Polecane przez nas książki.
 
Oczywiście polecamy lekturę Pisma Świętego, niezależnie od przekładu jako duchowy pokarm :).
 
Poniższa lista jest całkowicie subiektywna :). W sprawie zażaleń, uwag i krytyki proszę zgłaszać się do webmastera strony :).
 
Spotkanie z Wszechmocnym (jak głosić kazania na podstawie historii Starego Testamentu) - Adam Szumorek - obowiązkowa lektura dla kaznodziejów i wszystkich tych którzy chcą czytanie Pisma Świętego w swoim życiu traktować poważnie. Książka do nabycia na stronach wydawnictwa CREDO
 
Jak nauczyłem się Chrystusa (kazania, felietony, wykłady) - Marian Biernacki - Zbiór kazań, felietonów i wykładów, które nie tylko pobudzają i zachecają do "uczenia się Chrystusa", lecz są także osadzone na gruncie Słowa Bożego.
 
Teologia XX wieku - Charles R. Gresham - jest prezentacją głównych nurtów protestanckiej myśli teologicznej ostatniego stulecia (...). Książka do nabycia na stronach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
 
Świat religii i sekt - Walter Martin - Omówienie doktryn takich grup jak: Świadkowie Jehowy, Mormoni, Scjentolodzy, i innych. Książka do nabycia na stronach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
 
Historia teologii chrześcijańskiej - Roger E. Olson - Książka zaczyna się w miejscu w którym kończy się Nowy Testament (...). Książka do nabycia na stronach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
 
Wiarygodność Pism Nowego Testamentu - F.F. Bruce - Czy pisma NT są godnym zaufania źródłem wiadomości o założycielu chrześcijaństwa, Jezusie Chrystusie. (...) Książka do nabycia na stronach wydawnictwa CREDO
 
Polecane, portale, witryny i strony ze zdrowym i wartościowym nauczaniem.
To, że polecamy poniższe strony nie oznacza wcale, że zgadzamy sie ze wszystkim co tam się znajduje - ta uwaga jest na wszelki wypadek :).
 
Sacra Scriptura
z wstępu na stronie: Sacra Scriptura to prywatna strona poświęcona najwspanialszej księdze w historii: Biblii. Pragniemy propagować w niej wiedzę biblijną, rzetelną hermeneutykę opartą o czytanie Biblii w kontekście i zgodnie z gatunkami literackimi. [...]
 
Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
z wstępu na stronie: Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny jest niezależnym serwisem chrześcijańskim poświęconym apologetyce filozoficznej, teistycznej i chrześcijańskiej.
 
Ulica Prosta
z wstępu na stronie: Nazwa naszej witryny - "Ulica Prosta" - nie jest przypadkowa. Pragniemy zaprowadzić Czytelnika na Ulicę Prostą, jak niegdyś uczynił to Bóg z Saulem z Tarsu. Tam posłuszny Panu Jezusowi uczeń Ananiasz włożył na Saula ręce i ten przejrzał, a "z oczu jego opadły jakby łuski" [Dz.Ap. 9:10-18].
 
Przy ulicy Prostej odbyła się niezwykła przemiana: Saul z Tarsu zobaczył PROSTOTĘ EWANGELII i doświadczył MOCY KRZYŻA. [...]
 
MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.