NAWIGACJA
POLECAMY
STRUKTURA ZBORU "POJEDNANIE" W M-C PODL.
 Ks. Diakon Leszek Halczuk, Pastor Zboru.
 
Nawrócił się w roku 1990, doświadczył chrztu w Duchu Świętym, a 4 listopada tego samego roku potwierdził swą wiarę poprzez chrzest wodny. Ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne w Warszawie. Pełni funkcję pastora od początku istnienia Zboru. Żonaty (Zofia), dwójka dzieci (Małgorzata i Anna).

 Zdzisław Sylburski, Starszy Zboru (1999 - nadal),
skarbnik Zboru (?-2007).

 
W Zborze odpowiedzialny również za służbę muzyczną. Żonaty (Anna), dwójka dzieci (Magdalena i Michał). Narodził się na nowo w roku '94, chrzest wodny przyjął 12 listopada 1995 roku, a chrztu w Duchu Świętym doświadczył w roku '97.

 Tomasz Kryński, od roku 2007 - Skarbnik Zboru. Od roku 2008 lider grupy domowej.
 
Żonaty, dwójka dzieci. Nawrócony - czerwiec 2003, chrzest wodny - 21 wrzesień 2003.
 

 

 


 
 W międzyrzeckim Zborze służył również, obecnie pastor w Mielcu:
 
 Ks. Diakon Dariusz Robert Hapoń, Kaznodzieja (2002-2008) i Starszy Zboru (1999-2008)
 
Oddał swoje życie pod Boży autorytet i prowadzenie 20 VII 1993 roku, dwa tygodnie po ukończeniu 18 lat. Chrzest w Duchu Świętym przeżył na przełomie lipca-sierpnia tego samego roku. Swoją wiarę potwierdził chrztem wodnym w Terespolu - 22 maja 1994 roku. Ukończył Korespondencyjne Studia Biblijne i Szkołę Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego, Uzupełniające Studia Biblijne - wszystko w CHIB w Warszawie. Ordynowany na duchownego KZ w 2002 roku. Żona: Małgorzata.SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 
Zbór (parafia) jest lokalną wspólnotą wiernych Kościoła Zielonoświątkowego.
Wiernymi zboru są:
  • członkowie: osoby narodzone na nowo, ochrzczone w wodzie w wieku świadomym, które złożyły deklarację członkowską,
  • sympatycy: osoby również otoczone troską duszpasterską, (dorośli nawróceni, ale jeszcze przed chrztem wodnym lub osoby, które nie złożyły deklaracji i młodzież powyżej 16 roku życia),
  • dzieci (członków i sympatyków Zboru).
W zborze funkcjonuje Rada Starszych, która odpowiedzialna jest za realizację celów Zboru. Na jej czele stoi, (z urzędu) pastor.
 
Zbór w Międzyrzecu funkcjonuje w oparciu o "małe grupy" (w chwili obecnej dwie, a być może już niedługo dojdzie trzecia), w których toczy się główne życie wspólnoty. Spotkania "małych grup" odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w domach prywatnych. Jest to miejsce i czas gdzie realizowane są głowne zadania zboru. To tu koncentruje się wzajemne usługiwanie (modlitwy o siebie, pomoc, dzielenie się swoimi doświadczeniami, itp.), nauczanie (w formie dyskusji, rzadziej wykładów, itp), a także ewangelizacja (poprzez relacje i przyjaźnie). W czasie spotkań "małych grup" realizowany jest także główny cel naszego chrześcijańskiego życia, a więc uwielbianie naszego Boga. Realizuje się to zarówno poprzez wspólny śpiew, modlitwę, lecz także poprzez praktyczne aspekty naszego życia, jak wspieranie się nawzajem w duchowym wzroście i codziennym życiu.
Za funkcjonowanie "małej grupy" odpowiada lider grupy, który dostaje gotowe materiały do przeprowadzenia spotkania. Materiały te, (do dyskusji) przygotowuje lider liderów (w porozumieniu z pastorem zboru).
W chwili obecnej przygotowywane są materiały szkoleniowe dla nowych liderów grup, którzy przygotowują się do przejęcia odpowiedzialności. Dotychczasowymi liderami "małych grup" są pastor i diakon, co docelowo ma ulec zmianie. Naszą wizją jest to, żeby liderami grup nie były ani osoby duchowne ani Starsi Zboru. Liderem liderów zaś będzie osoba blisko współpracujaca z pastorem (zastępca pastora) i Radą Starszych i wprowadzająca do grup wizję nauczania i pracy. Grupy są tworzone na zasadzie "geograficznej", chcemy by wierzący mieszkający blisko siebie mogli troszczyć się wzajemni i wspierać także na codzień. Bliskość zamieszkania sprzyja rozwijaniu relacji przyjacielskich.
 
W niedzielę wszyscy spotykamy się na nabożeństwie głównym, gdzie wspólnie uwielbiamy Boga i słuchamy Słowa Bożego, by doświadczać spotkania z żywym Bogiem. Raz w miesiącu (ostatnia niedziela miesiąca) mamy nabożeństwo z Wieczerzą Pańską (pod dwoma postaciami: chlebem i winem). Do Stołu Pańskiego mogą przystępować osoby narodzone na nowo, które swą wiarę potwierdziły chrztem wodnym.
Za przygotowanie niedzielnego nabożeństwa odpowiada pastor, a pomagają mu w tym diakon wraz z osobą odpowiedzialną za uwielbianie Boga śpiewem. Najczęściej Słowem Bożym (kazaniem) usługują na zmianę, pastor wraz z kaznodzieją (diakonem).
 
Zarówno niedzielne nabożeństwo jak i spotkania "małych grup" są otwarte, co oznacza, że każdy może na nie przyjść nie zobowiązując się do niczego.
Spotkania w tygodniu (w "małych grupach") są zdecydowanie mniej formalne, natomiast nabożeństwo główne ma charakter świętowania i budowania oraz ma bardziej uroczystą oprawę.
 
W czasie niedzielnego nabożeństwa, podczas kazania, (w drugim pomieszczeniu) młodsze dzieci mają szkółkę niedzielną (lekcje religi), gdzie w formie zabawy mogą uczyć się podstawowych prawd o Bogu. Natomiast młodzież gimnazjalna ma zajęcia w środku tygodnia.
 
Oczywiście nie są to jedyne formy działalności Zboru: grupy organizują dodatkowe, okazjonalne (świąteczne) spotkania. Organizowane są wydarzenia, które mają na celu integrację grup, a także wspólne działania ewangelizacyjne.
 
Przy zborze funkcjonuje także Akcja Humanitarna "Życie" Oddział w Międzyrzecu Podlaskim, która realizuje cel Zboru jakim jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, zarówno członkom Zboru jak i osobom nie związanym z Kościołem.
 
Dzięku takiej strukturze lepiej możemy realizować wizję naszego Zboru, która zawarta jest w trzy częściowym haśle:
  • ewangelizować zgubionych
  • budować wierzących
  • pomagać potrzebującym.

 
MAŁE GRUPY
Spotkania małych grup
 
Terminy oraz miejsca spotkań małych grup uzgadniane i podawane są na bieżąco.
MODLITWA...
Spotkanie modlitewne
 
Każdy poniedziałek, o godz. 19:00
w kaplicy przy ul. Lubelskiej 74.
szablony
COPYRIGHT BY HTTP://POJEDNANIE.KZ.PL ALL RIGHTS RESERVED.