logo kZ

Zbór "Pojednanie"
Kościół Zielonoświątkowy
Międzyrzec Podlaski


Czternastego maja, w niedzielę gościliśmy na nabożeństwie głównym pastora Zboru Terspolskiego, prezbitera Mirosława Zabłockiego. Nasz gość jest szzególnie nam bliski. To dzięki pracy Zboru w Terespolu powstała społeczność w Międzyrzecu. Kazanie, którego mogliśmy wysłuchać oparte było na fragmencie ewangelii Łukasza . Tytuł jaki nadałem temu kazaniu (bez wiedzy kaznodziei :) ): "Przebaczając dziś, buduj swoją przyszłość.".
kliknięcie na zdjęciu otworzy je w nowym oknie.


pastor Leszek Halczuk zborownicy dzieci chcą szkółki Damian J. pastor M. Zabłocki pastor M. Zabłocki
pastor
Leszek Halczuk
zborownicy dzieci chcą na szkółkę Damian J.
z pastorem Zboru
pastor
Mirosław Zabłocki
pastor
Mirosław Zabłocki| Zbór "Pojednanie", KZ w M-c Podl | zbor@pojednanie.kz.pl |